Закупуване на машина за лазерно рязане и гравиране на метали

Обявлението е в архива.
4979542

Публикувана на: 24.05.2023

Краен срок: 31.05.2023

Прогнозна стойност: 152000.00 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Доставки

Видове обявления:

  • - .info

Наименование (Наименование на бенефициент от договор за БФП)
БСтил Дизайн ЕООД
ЕИК (ЕИК на бенефициент от договор за БФП)
ЕИК
Номер
206669167
Предмет на предвидената процедура
Закупуване на машина за лазерно рязане и гравиране на метали по предварително зададени форми и размери
Обект на процедурата
Доставка
Приложим нормативен акт
ПМС
Тип на процедурата
Избор с публична покана
Прогнозна стойност съгласно обявление
152 000.00
Дата на обявление
24.05.2023
Крайна дата за подаване на оферти
31.05.2023
Описание
Машина за лазерно рязане и гравиране на метали по предварително зададени форми и размери със следните минимални технически характеристики:
1) мощност на лазерния източник не по-малко от 1500W;
2) максимална скорост на движение на свободен ход (X-Y) не по-малко от 90 m/min;
3) минимална точност на позициониране +-0,05мм.;
4) минимална точност на препозициониране +-0,03мм.;
5) максимално ускорение не по-малко от 1G;
6) поддържани файлови формати G file, DXF, DWG, PLT, ENG

Доколкото пазарната цена на машината възлиза на стойност над 30 000 лева, на основание чл. 50, ал. 1, т. 2 от ЗУСЕСИФ изпълнител (доставчик) ще бъде избран след провеждане на процедура за избор с публична покана при спазване принципите на свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

В резултат от поръчката ще бъде закупена Машина за лазерно рязане и гравиране на метали по предварително зададени форми и размери, чрез която ще бъде осъществена инвестицията в производството на "БСтил Дизайн" ЕООД и чрез която ще бъде изпълнявана основната дейност по проекта - "Производство и продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз".

Предвижда се процедурата да бъде проведена в края на петия и шестия месец от изпълнение от проекта.

    Прикачени документи
 

1. Публична покана.pdf Свали

 

2. Декларация ЕИК.doc Свали

 

3. Декларация по чл. 12.doc Свали

 

4. Декларация за подизпълнители.doc Свали

 

5. Техническа спецификация-1.pdf Свали

 

6. Методика за оценка.pdf Свали

 

7. Образец на оферта.doc Свали

 

8. Изисквания към офертите.pdf Свали

 

9. Проект на договор.doc Свали

 

Archive.zip Свали

Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се
ТЪРГОВЕ ОТ
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД