Сайт за обществени поръчки и търгове (ЗОП, чл. 20 ал.3, ал. 7, пазарни консултации, публично състезание, обяви за събиране на оферти, Решения по чл. 22 ал.1 от ЗОП, Информация по чл. 44 ал. 3 т.1 от ЗОП и чл. 29 ал. 1 от ППЗОП, покана за представяне на индикативни ценови предложения, открита процедура и др.), профил на купувача, Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) агенция за обществени поръчки (АОП), ИСУН 2020, търгове по Европейски проекти, общински, областни, болнични обществени поръчки, официален вестник на Европейски съюз и др., както и частни поръчки, конкурси и търгове за строителство, доставки и услуги. Всичко на едно място.

ГАРАНТИРАМЕ: в Targove.INFO ще намерите най-много обществени и частни търгове от цяла България! Нови бизнес възможности! Директно на имейла Ви.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ТЪРГОВЕ - ЕЖЕДНЕВНО ПО ИМЕЙЛ!

Тук ще намерите най-богатата база данни за обществени поръчки и търгове по ЗОП, чл. 20 ал.4, чл. 44, обяви за събиране на оферти, открита процедура и частни търгове от цяла България и ЕС. Ежедневно следим и ръчно обработваме над 5000 обявители. Получавате интересуващите Ви обявления директно на имейла си.

Научете повече за ползите от Targove.INFO - Безплатен тест!

Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

  • Обществени и частни поръчки на едно място
  • Повече обявления от всеки друг сайт
  • Автоматизирано и филтрирано търсене
  • Актуална и надеждна информация
  • Всеки ден - директно на имейла Ви
Регистрирайте се