Дневен бюлетин с нови възможности за Вашия бизнес на едно място!

- Обществени поръчки, рамкови споразумения, пазарни консултации и Търгове по ЗОП.

- Частни конкурси, търговски поръчки и търгове във всички сфери.

- Търгове и за скрап, вендинг, дърводобив и залесяване, базови станции.

- Ежедневно следим, ръчно обработваме и филтрираме над 4000 източника.

- През 2023 г. публикувахме 6678 обявления извън тези от ЦАИС ЕОП / АОП.

- Индивидуален профил и отношение към Вашите нужди.

ГАРАНТИРАМЕ: в Targove.INFO ще намерите най-много обществени и частни търгове от цяла България! Нови бизнес възможности! Директно на имейла Ви.

Научете повече за ползите от Targove.INFO - Безплатен тест!

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ТЪРГОВЕ - ЕЖЕДНЕВНО ПО ИМЕЙЛ!

Сайт за обществени поръчки, Частни конкурси и търгове (ЗОП, чл. 20 ал.4, чл. 44, пазарни консултации, публично състезание, обяви за събиране на оферти, Решения по чл. 22 ал.1 от ЗОП, Информация по чл. 44 ал. 3 т.1 от ЗОП и чл. 29 ал. 1 от ППЗОП, покана за представяне на индикативни ценови предложения, открита процедура и др.), профил на купувача, Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) агенция за обществени поръчки (АОП), ИСУН 2020, търгове по Европейски проекти, общински, областни, болнични обществени поръчки, официален вестник на Европейски съюз и др., държавни и частни поръчки, конкурси и търгове за строителство, доставки и услуги. Всичко на едно място!

Бърза и лесна регистрация само за 2 мин. Безплатен тест!

Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

  • Обществени и частни поръчки на едно място
  • Повече обявления от всеки друг сайт
  • Автоматизирано и филтрирано търсене
  • Актуална и надеждна информация
  • Всеки ден - директно на имейла Ви
Регистрирайте се
ТЪРГОВЕ ОТ
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД