Сайт за обществени поръчки и търгове (ЗОП, чл. 20 ал.3, ал. 7, пазарни консултации, публично състезание, обяви за събиране на оферти, Решения по чл. 22 ал.1 от ЗОП, Информация по чл. 44 ал. 3 т.1 от ЗОП и чл. 29 ал. 1 от ППЗОП, покана за представяне на индикативни ценови предложения, открита процедура и др.), профил на купувача, Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) агенция за обществени поръчки (АОП), ИСУН 2020, търгове по Европейски проекти, общински, областни, болнични обществени поръчки, официален вестник на Европейски съюз и др., както и частни поръчки, конкурси и търгове за строителство, доставки и услуги. Всичко на едно място.

ГАРАНТИРАМЕ: в Targove.INFO ще намерите най-много обществени и частни търгове от цяла България! Нови бизнес възможности! Директно на имейла Ви.

Защо нас

Нашата мисия е да бъдем в помощ на клиентите ни с качествена и надеждна информация, с висок стандарт и професионализъм. Към всеки клиент прилагаме индивидуален подход и внимание. Само в близко сътрудничество с нашите клиенти можем да дефинираме точните нужди и да предоставим правилната информация.

Разполагаме с многогодишен богат опит в намирането, обработването и предоставянето на бизнес информация за обществени поръчки, което прави възможно създаването на една наистина уникална база данни с актуални търгове.
Главното предимство на нашата услуга е ежедневният мониторинг на над 5000 източника (обявители) на информация за държавни, общински и частни търгове, както и последващата им ръчна обработка, което позволява на нашите клиенти да получат една наистина актуална и надеждна услуга.

Нека Ви го докажем – изпробвайте нашата услуга със 14-дневен напълно Безплатен Тест.

Искате да публикувате търг?
Желаете сътрудничество с нас?
Информация за пресата?


Имейл: office@targove.info

Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се