Сайт за обществени поръчки и търгове (ЗОП, чл. 20 ал.3, ал. 7, пазарни консултации, публично състезание, обяви за събиране на оферти, Решения по чл. 22 ал.1 от ЗОП, Информация по чл. 44 ал. 3 т.1 от ЗОП и чл. 29 ал. 1 от ППЗОП, покана за представяне на индикативни ценови предложения, открита процедура и др.), профил на купувача, Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) агенция за обществени поръчки (АОП), ИСУН 2020, търгове по Европейски проекти, общински, областни, болнични обществени поръчки, официален вестник на Европейски съюз и др., както и частни поръчки, конкурси и търгове за строителство, доставки и услуги. Всичко на едно място.

ГАРАНТИРАМЕ: в Targove.INFO ще намерите най-много обществени и частни търгове от цяла България! Нови бизнес възможности! Директно на имейла Ви.

Безплатен тест

Targove.INFO - 14 дневен Безплатен Тест!

Обществени поръчки и Частни търгове от цяла България на едно място. Интересуващите Ви обявления, събрани в една база данни. Базата данни се обновява ежедневно, търговете се проверяват ръчно след което системата филтрира и изпраща интересуващите Ви обществени поръчки автоматично в електронната Ви поща.
Targove.INFO Ви доставя Нови Бизнес възможности и спестява време!
Направете Регистрация и изберете търсене, което най-добре съответства на профила на Вашата фирма.

Предимства:

  • Обществени поръчки и Частни търгове от цяла България и ЕС на едно място.
  • Пестите време и пари: получавате само интересуващите Ви обявения (търгове) в електронната си поща.
  • Не пропускате възможности. Подсигуряваме Вашето търсене на една разумна цена.
  • Подходящ абонамент за всяка фирма, без значение от мащаба.
  • Консултации и помощ от нашите служители!

Как работи:

  • Регистрирайте се и тествайте услугата безплатно
  • Изберете интересуващите Ви профили на търсене
  • Всеки ден ще получавате имейл с обществени поръчки и частни търгове според избраните от Вас профили (Браншове)
  • Тест периода приключва автоматично на 14-тия ден, без ангажименти.
Регистрация
Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се