ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РЕМОНТ НА ХРАМ СВЕТА ТРОИЦА И ДЕЙСТВИЯ ПО ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА

Обявлението е в архива.
4605716

Публикувана на: 19.11.2022

Краен срок: 26.11.2022

Прогнозна стойност: 483012.61 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Строителство

Видове обявления:

  • - .info

Наименование (Наименование на бенефициент от договор за БФП)
Храм СВЕТА ТРОИЦА - Новоселец
ЕИК (ЕИК на бенефициент от договор за БФП)
Булстат
Номер
177255573
Предмет на предвидената процедура
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РЕМОНТ НА ХРАМ "СВЕТА ТРОИЦА" И ДЕЙСТВИЯ ПО ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА И ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩИТЕ ПРОСТРАНСТВА, УПИ ХVI, КВ. 45 ПО ПЛАНА НА С. НОВОСЕЛЕЦ, ОБЩ. НОВА ЗАГОРА
Обект на процедурата
Строителство
Приложим нормативен акт
ПМС
Тип на процедурата
Избор с публична покана
Прогнозна стойност съгласно обявление
483 012.61
Дата на обявление
19.11.2022
Крайна дата за подаване на оферти
26.11.2022
Описание
Изготвеният и одобрен инвестиционен проект включва външни и вътрешни ремонтни работи по сградата и по-конкретно дейности по покривни и тенекеджийски работи, фасадни работи, дограми и решетки, вътрешни ремонтни работи, вертикална планировка и благоустрояване, в т.ч. външни настилки и алеи, рекултивация и озеленяване на терена в имота.
Ще бъде извършван постоянен контрол по отношение на изпълнение на строително-монтажните работи . След извършване на всички предвидени в проекта СМР и въвеждане на обекта в експлоатация от съответните контролни органи/ община и комисия от НИНКН/ ще бъдат извършвани плащания към избрания изпълнител.

Прикачени документи Описание Файл
Публична покана "Св. Троица", с. Новоселец

Публична_покана_Св. Троица_с. Новоселец.docx

Свали
Приложения към публична покана "Св. Троица", с. Новоселец

Приложения.rar

Свали
Инвестиционен проект

Инвестиционен проект -св.Троица-с.Новоселец.rar

Свали
Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се
ТЪРГОВЕ ОТ
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД