Топли/студени напитки

Обявлението е в архива.
4614196

Публикувана на: 23.11.2022

Краен срок: 29.11.2022

Прогнозна стойност: - няма установена -

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Други

Видове обявления:

  • - .info

  О Б Я В Л Е Н И Е
    
УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД – гр. Плевен на основание Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП, във връзка с чл.29, ал. 3–5 от ППЗПП, Решение на Съвета на директорите по Протокол № 10/10.11.2022 г. 

Обявява: Търг с тайно наддаване при закрито заседание на Комисия за провеждането му, за отдаване под наем на обекти, стопанисвани от „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен за срок от 2 /две/ години за:

1.1. .Терен  с площ от 1 кв. м., намиращ се в Първа клинична база на УМБАЛ „Георги Странски” ЕАД Плевен, бул. „Георги Кочев” №8А, в Клиника по Хематология, предназначен за разполагане до 1 апарат за топли/студени напитки;
1.2 Терен с площ от 1 кв. м., намиращ се в Психиатрия, гр. Плевен ж.к. „Сторгозия”, фоайето на партера предназначен за разполагане до 1 апарат за топли/студени напитки
1.3. Терен с площ 2 кв. м., намиращ се в Първа клинична база на УМБАЛ „Георги Странски” ЕАД Плевен, бул. „Георги Кочев” №8А, в Клиника по Нефрология и диализа, до служебния асансьор, предназначен за разполагане до 2 апарата за топли/студени напитки;
1.4.  Терен/помещение с площ от 8 кв.м., намиращ се в Първа клинична база на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД, бул. „Георги Кочев” №8А, до регистратурата, предназначен за осъществяване на дейност, свързана със заплащане на потребни услуги;
1.5.  Терен с площ от 4 кв.м., намиращ се на южния вход на Първа клинична база на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД, бул. „Георги Кочев” №8А, предназначен за използване на РЕП – продажба на вестници и списания
1.6.   Терен/помещение с площ от 55 /петдесет и пет/ кв.м., намиращ се в двора на Първа клинична база на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, бул. „Г. Кочев“ № 8а, до сградата на Клиника по Неврохирургия, предназначен за осъществяване на търговска дейност със закуски и кафене;
1.7.   .   Терен с площ от 1.5 кв.м., намиращ се в Първа клинична база на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД – Плевен, бул. „Георги Кочев№ №8а, в Клиника по педиатрия, сутерен, срещу приемен кабинет, предназначен за разполагане до 2 броя апарата за топли/студени напитки – кафе автомат; 
1.8.    Терен/помещение с площ от 8 кв.м., намиращ се на паркинга на бул. „Г. Кочев“ №8а предназначен за поставяне на павилион за осъществяване на търговска дейност;
1.9.   Кабинет с площ 21 кв.м с медицинска апаратура Електроемцефалограф, намиращ  се в Първа клинична база на УМБАЛ „Георги Странски” ЕАД Плевен, бул. „Георги Кочев” №8А
1.10.  Кабинет с площ 21 кв.м с медицинска апаратура Електроемцефалограф, намиращ  се в Първа клинична база на УМБАЛ „Георги Странски” ЕАД Плевен, бул. „Георги Кочев” №8А

2. Начална месечна наемна цена с ДДС:
2.1. За терен по т. 1.1 с площ от 1 кв. м. –   408,00 лв.; 
2.2. За терен по т. 1.2 с площ от 1 кв. м. –   540,00 лв.; 
2.3. За терен по т. 1.3 с площ от 2 кв. м. –   750,00 лв.;
2.4. За терен по т. 1.4 с площ от 8 кв. м. -    504,00 лв. ;
2.5. За терен по т. 1.5 с площ от 4 кв. м. -    300,00 лв.;
2.6. За терен по т. 1.6 с площ от 55 кв. м. -  600,00 лв.;
2.7. За терен по т. 1.7 с площ от 1,5 кв. м. -  504,00 лв.;
2.8. За терен по т. 1.8 с площ от 8 кв. м. -     420,00 лв.;
2.9. За терен по т. 1.9 с площ от 21 кв. м. -     96,00 лв.;
2.10. За терен по т. 1.10 с площ от 21 кв.м-  162,00 лв.;

 3. Депозит за участие в конкурса в размер както следва: 
   3.3.1. . За терен по т. 1.1 с площ от 1 кв. м.– 204,00 лв.; 
   3.3.2. За терен по т. 1.2 с площ от 1 кв. м. –  270,00 лв.; 
   3.3.3. За терен по т. 1.3 с площ от 2 кв. м. –  375,00 лв.; 
   3.3.4 За терен по т. 1.4 с площ от 8 кв. м. -    252,00 лв. ;
   3.3.5. За терен по т. 1.5 с площ от 4 кв. м. -   150,00 лв.;
   3.3.6 За терен по т. 1.6 с площ от 55 кв. м. -  300,00 лв.;
   3.3.7. За терен по т. 1.7 с площ от 1,5 кв. м.- 252,00 лв.;
   3.3.8. За терен по т. 1.8 с площ от 8 кв. м. -   210,00 лв.;
   3.3.9. За терен по т. 1.9 с площ от 21 кв. м. –   48,00 лв.;
   3.3.10. За терен по т. 1.10 с площ от 21 кв. м.- 81,00 лв.;

Цена на документацията за конкурса в размер на 30 лв. с ДДС, вносими в касата на дружеството или с платежно нареждане. Комплекти от конкурсната документация се получават от Деловодството на дружеството след надлежно отбелязване в дневник.
Банкова сметка:
Банка: „Алианц Банк България” АД
IBAN: BG 15 BUIN 7015 1035 2501 14
BIC код: BUIN BGSF

  Условия за оглед на обекта:
В работно време, след подадена писмена молба в деловодството на „УМБАЛ Д-р Г. Странски” ЕАД-Плевен, заедно със служител на лечебното заведение, до 29.11.2022 г. 
Търгът ще се проведе от 10:00 ч. на 08.12.2022 г. в сградата на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД-Плевен, бул. „Георги Кочев“ № 8а.

Общите и специални условия, изисквания към участниците и списък на документите за участие в търга са посочени в Тръжната документация.
Адрес на организатора: „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД, гр. Плевен, бул. „Георги Кочев“ № 8а, Телефон: 064/886 279.
 

Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се
ТЪРГОВЕ ОТ
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД