Събиране на оферти с обява

Обявлението е в архива.
4598846

Публикувана на: 17.11.2022

Краен срок: 27.11.2022

Прогнозна стойност: 67208.00 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Строителство

Видове обявления:

  • - Обявление (всички видове)

Възложител: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) - Стара Загора

Уникален номер на поръчката: 02054-2022-0005

Предмет на настоящата обществена поръчка e извършване на строително-монтажни работи в сградата на авторемонтна работилница, находяща се в Тилова база на ОДМВР – Стара Загора, гр. Стара Загора, местност „Голеш“, подробно описани в техническата спецификация (Приложение № 1). Обекта е предназначен за ремонт и обслужване на служебни автомобили на ОДМВР – Стара Загора.

URL: https://app.eop.bg/today/255377

Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се
ТЪРГОВЕ ОТ
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД