Събиране на оферти с обява

Обявлението е в архива.
3717117

Публикувана на: 27.09.2021

Краен срок: 08.10.2021

Прогнозна стойност: 16250.00 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Доставки

Видове обявления:

  • - Обявление (всички видове)

Възложител: СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ - ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22450

Уникален номер на поръчката: 02953-2021-0010

Доставка на алпийско оборудване по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 – Лавинен комплект (лавинен уред, лавинна сонда, лавинна лопата) – прогнозно количество до 25 комплекта.
Обособена позиция № 2 – Лавинна раница – прогнозно количество до 6 броя.
Забележка:
Посочените количества за всяка обособена позиция са прогнозни. Възложителят си запазва правото да намали количествата при сключване на договор, в зависимост от ценовото предложение на участника определен за изпълнител, така че общата стойност да не надвишава прогнозната стойност за съответната обособена позиция, при запазване на предложените от участника единични цени.

Таг:ЛПС

URL: https://app.eop.bg/today/162612

Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се