Събиране на оферти с обява

Обявлението е в архива.
6074287

Публикувана на: 30.05.2024

Краен срок: 13.06.2024

Прогнозна стойност: 236291.85 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Строителство

Видове обявления:

  • - Обявление (всички видове)

Възложител: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

Уникален номер на поръчката: 00426-2024-0053

В предметния обхват на възлагане в настоящата обществена поръчка са включени дейностите: Дейност 1: Проектиране - Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "технически проект" по смисъла на ЗУТ за обект/строеж: „Ремонт на покрив с частична подмяна на дървена конструкция на сграда 6, 7, 8 „Белодробно училище“-м. “Хисарлъка“
Дейност 2: Строителство/СМР- Изпълнение на СМР на обект/строеж: „Ремонт на покрив с частична подмяна на дървена конструкция на сграда 6, 7, 8 „Белодробно училище“-м. “Хисарлъка“
Дейност 3: Авторски надзор - Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на строеж/обект: „Ремонт на покрив с частична подмяна на дървена конструкция на сграда 6, 7, 8 „Белодробно училище“-м. “Хисарлъка“
Пълният обем от дейности е посочен в Техническото задание, която изпълнява и ролята на Задание за проектиране за възлагане на Инвестиционния проект.
 

URL: https://app.eop.bg/today/391189

Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се
ТЪРГОВЕ ОТ
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД