Сеч, извоз  и првоз на дърва за огрев до краен получател

Обявлението е в архива.
3473699

Публикувана на: 25.05.2021

Краен срок: 09.06.2021

Прогнозна стойност: - няма установена -

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Услуги

Видове обявления:

  • - .info

Възложител:Община Белоградчик 

Описание:

Сеч, извоз  и првоз  на   дърва за огрев  до краен получател”, на територията на Община-Белоградчик в обект № 1-2021, отдел 403, подотдели „с”, „ф” и „л1”,землище с.Пролазница, отдел 467, подотдел „м2” и отдел 1495, подотдел „а”,  землище с.Стакевци, общ. Белоградчик, дървесен вид: бук и зимен дъб съгласно приложената спецификация, количество дървесина: 930 (деветстотин и тридесет) куб.м. на обща стойност: 45653,70(четиредесет и пет хиляди шестстотин петдесет и три  лв. и седемдесет ст.) лева без ДДС

Файлове:

Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се