Публично състезание

Обявлението е в архива.
6045580

Публикувана на: 17.05.2024

Краен срок: 12.06.2024

Прогнозна стойност: 330000.00 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Услуги

Видове обявления:

  • - Обявление (всички видове)

Възложител: СОФИЙСКА ВОДА АД

Уникален номер на поръчката: 00435-2024-0036

Избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: Развитие и абонаментна техническа поддръжка на системите за пожарна безопасност на обекти на „Софийска вода“ АД. Изпълнителят ще обслужва пожароизвестителните системи при следните условия и извършвайки следните дейности:
​​​​​​Ежемесечна проверка, диагностика и настройка на системите за пожарна безопасност на обекти на „Софийска вода” АД не по-късно от 15-то число на текущия месец.
​​​​​​Сервизните дейности на системите за пожарна безопасност на обектите на „Софийска вода” АД, в случай на необходимост, следва да се извършат в рамките до 15 работни дни след писменото възлагане по електронна поща от страна на Възложителя.
В случай на аварийни ситуации на системите за пожарна безопасност- предмет на Договора, времето за реакцията на Изпълнителя от информирането му по електронна поща/телефон от страна на контролиращия служител на Възложителя, до пристигането му на посоченото място, не трябва да превишава 8 (осем) часа. Под реакция се разбира, пристигането на Изпълнителя до обекта и установяване на причините за аварията.

URL: https://app.eop.bg/today/383084

Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се
ТЪРГОВЕ ОТ
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД