Публично състезание

Обявлението е в архива.
3463742

Публикувана на: 20.05.2021

Краен срок: 10.06.2021

Прогнозна стойност: 528083.33 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Строителство

Видове обявления:

  • - Обявление (всички видове)

Възложител: ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

Уникален номер на поръчката: 00099-2021-0009

Проектът предвижда подмяна на съществуващите настилки, обособяване на паркинги, реконструкция на зелените площи и облагородяване с новопроектирана декоративно дървесна и храстова растителност.
Новопроектираното озеленяване е основно с декоративен ефект, разположено в ключови места на територията на обекта. Обособени са места за почивка, отдалечени от основното транспортно движение сред богато озеленена среда, осигуряваща сянка и комфорт на живущите. Предложено е и изцяло ново парково оборудване - пейки и кошчета.

URL: https://app.eop.bg/today/137753

Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се