Пряко договаряне

Обявлението е в архива.
4956397

Публикувана на: 15.05.2023

Краен срок: 28.05.2023

Прогнозна стойност: 83200.00 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Услуги

Видове обявления:

  • - Резултат

Възложител: ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ПУДООС) ТПП

Уникален номер на поръчката: 00906-2023-0001

Обособена позиция № 1 „Охрана на обект „Инсинератор“. 
Охрана на имущество на ПУДООС и местонахождение: Инсинератор за опасни болнични отпадъци при ПУДООС, София, п.к. 1431, ул. „Св. Георги Софийски“ № 1 (в двора на УМБАЛ „Александровска“).  Охраната включва организиране и осъществяване на денонощна физическа охрана на обекта включително в почивни и празнични дни, 24 часово наблюдение на обекта и площадката на инсинератора чрез изграденото видеонаблюдение на площадката в работни, почивни и празнични дни, следене за спазване на режима на достъп до площадката на инсинератора и периодични физически огледи на площадката от охранителите при нощни дежурства, която охрана се осъществява от 1 (един) денонощен пост, невъоръжена охрана, с 1 (един) охранител на смяна през деня и 1 (един) охранител на смяна през нощта.

Обособена позиция № 2 "
„Сигнално-охранителна дейност /СОТ/ за сградата на ул. Триадица № 4“ е с прогнозна стойност 3 200 лв. и се възлага самостоятелно чрез директно възлагане на основание чл. 21, ал. 6 във връзка с чл. 20, ал. 4, т. 2 от ЗОП.

URL: https://app.eop.bg/today/298030

Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се
ТЪРГОВЕ ОТ
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД