Проучване на пазара и закупуване на челен товарач /фадрома/

Обявлението е в архива.
3489214

Публикувана на: 02.06.2021

Краен срок: 14.06.2021

Прогнозна стойност: - няма установена -

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Доставки

Видове обявления:

  • - .info

ПОКАНА
за предоставяне на оферти

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 С настоящата покана, „Автомагистрали“ ЕАД, Ви кани да вземете участие в процедура с предмет:

 „Проучване на пазара и закупуване на челен товарач /фадрома/ за нуждите на „Автомагистрали“ ЕАД“ /АБП Елешница/“

Лице за контакт  Иван Иванов  на тел.0888978235.
Офертите по горе цитираната процедура следва да бъдат представени с надписани наименование, адрес за кореспонденция, телефон и лице за контакт на участника.
Офертите се предоставят всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.30 ч. в деловодството на „Автомагистрали“ ЕАД на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 1 лично , чрез куриер или по имейл-info@avtomagistrali.com.
Краен срок за подаване на офертите – до 16.30 часа на  14.06. 2021 г.

Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се