ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА И ТРАНСФЕР НА СОЦИАЛНИ ПРАКТИКИ И БИЗНЕС МОДЕЛИ НА КРЪГОВА ИКОНОМИКА И ЗДРАВЕН ТУРИЗЪМ за Национален младежки форум

Обявлението е в архива.
2023780

Публикувана на: 20.05.2019

Краен срок: 27.05.2019

Прогнозна стойност: 53582.00 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Услуги

Видове обявления:

  • - .info

Наименование (Наименование на бенефициент от договор за БФП)Национален младежки форум

ЕИК (ЕИК на бенефициент от договор за БФП)ЕИК

Номер176139217

Предмет на предвидената процедура

„ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА И ТРАНСФЕР НА СОЦИАЛНИ ПРАКТИКИ И БИЗНЕС МОДЕЛИ НА КРЪГОВА ИКОНОМИКА И ЗДРАВЕН ТУРИЗЪМ“

Обект на процедуратаУслуга

Приложим нормативен актПМС

Тип на процедуратаИзбор с публична покана

Прогнозна стойност съгласно обявление53 582.00

Дата на обявление на процедура за външно възлагане20.05.2019

Крайна дата за подаване на оферти27.05.2019

Описание

Сдружение „Национален младежки форум“ изпълнява проект Проект № BG05M9OP001-4.003-0009-C01, "Социалните иновации, територия на младежко предприемачество в селските райони на България” в рамките на ОП РЧР, процедура № BG05M9OP001-4.003 „ Транснационални партньорства“ се изпълнява в рамките на оперативна програма „Човешки ресурси“, приоритетна ос „Транснационално сътрудничество“. Настоящата процедурата се цели трансфер и въвеждане на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство в сферите на пазара на труда, социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията, условията на труд и изграждането на административен капацитет в тях. В тази връзка предмет на настоящата процедура е: „ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА И ТРАНСФЕР НА СОЦИАЛНИ ПРАКТИКИ И БИЗНЕС МОДЕЛИ НА КРЪГОВА ИКОНОМИКА И ЗДРАВЕН ТУРИЗЪМ“.

Файлове:

Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се