Покана до определени лица

Обявлението е в архива.
3500878

Публикувана на: 08.06.2021

Краен срок: 15.06.2021

Прогнозна стойност: 3318.95 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Доставки

Видове обявления:

  • - Резултат

Възложител: ОБЩИНА СИЛИСТРА

Уникален номер на поръчката: 00030-2021-0019

Периодична доставка на канцеларски материали по договор BG 05M90P001-6.002-0070- С01 на община Силистра по процедура за безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”,

URL: https://app.eop.bg/today/140297

Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се