Открита процедура

Обявлението е в архива.
3711179

Публикувана на: 24.09.2021

Краен срок: 21.10.2021

Прогнозна стойност: 207851.86 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Доставки

Видове обявления:

  • - Обявление (всички видове)

Възложител: ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

Уникален номер на поръчката: 00168-2021-0004

Обществената поръчка има за цел да бъде избран изпълнител за доставка на алпийско оборудване за нуждите на Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна администрация” при Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) за извършване на спасителни операции по търсене и спасяване при авиационни произшествия по обособени позиции както следва:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „ДОСТАВКА НА АЛПИЙСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА ВИСОЧИННО СПАСЯВАНЕ ПРИ АВИАЦИОННИ ПРОИЗШЕСТВИЯ”, която включва доставката на:
- Комплект за височинно спасяване на пострадали – 24 комплекта
- Алпийско въже Ф 11 мм - 250 линейни метра.
- Карабинер „Алпийски“ – стоманен с муфа - 30 бр.
- Протриващо устройство – „Осмица“ - 15 бр.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО АЛПИЙСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО ТЪРСЕНЕ И СПАСЯВАНЕ НА ПОСТРАДАЛИ С ХЕЛИКОПТЕР ПРИ АВИАЦИОННИ ПРОИЗШЕСТВИЯ“, която включва доставката на:
- Специализирана алпийска носилка от синтетичен материал в комплект с вакуум матрак за евакуация на пострадали с възможност за работа на хеликоптер - 6 бр.
- Разглобяема алпийска планинска количка от алуминиева сплав или алуминий за специализиран транспорт на пострадали в пресечен планински терен - 4 бр.
- Спасителна олекотена сбруя за алпийско спасяване и спасяване с хеликоптер - 10 бр.
- Специализиран осигурителен ремък за автоматично откачване на спасител и пострадал от скала или площадка за евакуация при спасяване с хеликоптер - 6 бр.

Таг: ЛПС

URL: https://app.eop.bg/today/160396

Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се