Открита процедура

Обявлението е в архива.
3464173

Публикувана на: 21.05.2021

Краен срок: 16.06.2021

Прогнозна стойност: 1847040.00 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Услуги

Видове обявления:

  • - Обявление (всички видове)

Възложител: ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП

Уникален номер на поръчката: 02724-2021-0088

„Отглеждане и попълване на новосъздадени горски култури върху опожарени горски територии в района на ТП „ДГС Кресна” и ТП „ДГС Симитли” при ЮЗДП ДП, гр. Благоевград“ по три обособени позиции:
Обособена позиция №1: Отглеждане и попълване на новосъздадени горски култури върху опожарени територии на площ от 1148 дка в района на ТП „ДГС Кресна” при ЮЗДП ДП, гр. Благоевград с включени обекти: 1 -м; 1-о; 1-р; 1-и; 1-к; 1-л; 1-у; 1-ц; 1-ф; 18-в; 19-а; 19-в; 19-г; 19-д; 19-е; 19-ж; 19-з; 19-и; 19-л; 19-м; 19-о.
Обособена позиция №2: Отглеждане и попълване на новосъздадени горски култури върху опожарени територии на площ от 1243 дка в района на ТП „ДГС Кресна” при ЮЗДП ДП, гр. Благоевград, с включени обекти: 20-з; 20-е; 20-г; 20-в; 20-а; 20-о; 20-н; 20-д; 22-г; 22-з; 22-л; 22-ш; 22-щ; 23-з; 23-и; 63-в;
Обособена позиция №3: Отглеждане и попълване на новосъздадени горски култури върху опожарени територии на площ от 1161 дка в района на ТП „ДГС Симитли”  при ЮЗДП ДП, гр. Благоевград, с включени обекти: 514-а; 514-б; 515-а; 515-б; 515-д; 488-г; 488-з; 488-д; 489-а; 489-б; 489-в; 489-е.“
 

URL: https://app.eop.bg/today/136714

Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се