Открита процедура

Обявлението е в архива.
4599400

Публикувана на: 18.11.2022

Краен срок: 29.11.2022

Прогнозна стойност: 418920.00 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Доставки

Видове обявления:

  • - Обявление (всички видове)

Възложител: НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО РАДИОБИОЛОГИЯ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

Уникален номер на поръчката: 00726-2022-0007

Целта на настоящата обществена поръчка е да бъде закупена необходимата за изпълнение на функциите на НЦРРЗ апаратура за осигуряване на готовност за радиационна защита на територията на Република България при трансграничен пренос на радиоактивни материали.
 

URL: https://app.eop.bg/today/253033

Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се
ТЪРГОВЕ ОТ
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД