Канцеларски материали, принадлежности за офис и формуляри

Обявлението е в архива.
2010737

Публикувана на: 14.05.2019

Краен срок: 28.05.2019

Прогнозна стойност: - няма установена -

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Доставки

Видове обявления:

  • - .info

ПОКАНА за предоставяне на оферти УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, С настоящата покана, „Автомагистрали“ ЕАД, Ви кани да вземете участие в процедура по избор на регулярен доставчик/ци на : 1. Канцеларски материали, принадлежности за офис и формуляри – поръчват

ПОКАНА

за предоставяне на оферти

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящата покана, „Автомагистрали“ ЕАД, Ви кани да вземете участие в процедура по избор на регулярен доставчик/ци на :

1. Канцеларски материали, принадлежности за офис и формуляри – поръчват се на месечна база и при необходимост. Списък на често поръчваните материали можете да изтеглите:по-долу

2. Хартия за принтер А3 и А4 средно и високо качество.

3. Доставка и поддръжка на регулярна база на оригинални и/или рециклирани тонер касети съвместими за :

-копирна многофункционална машина Konica Minolta C360;

-принтери Canon MF217W, MF3010;

- принтери HP Laserjet CM1410,CM1415,ColorMFP M477fdn

4. Доставка на нерегулярна база на преносими и/или стационарни компютърни системи , нови или втора употреба със следните приблизителни параметри:

- тип стационарен и преносим -Core i5, 8GB RAM, 128-256 GB SSD, 500GB-1TB HDD, 22-24“ монитор, Win10 Pro, CD, клавиатура, мишка, пад и чанта при лаптопите.

- тип стационаренипреносим - Сore i3, 4 GB RAM , 22-24“, 500GB-1TB HDD, 22-24“ монитор, Win10 Pro, CD, клавиатура, мишка, пад.

5. Доставка на нерегулярна база насистеми за видеонаблюдение със следните типове:

- Камера PTZ (IP и аналогови),подходяща за външен монтаж;

- Камера IP и аналогови с фиксирано фокално разстояние подходяща за външен монтаж;

- Камера IP и аналогови с фиксирано варио-фокални обективи подходяща за външен монтаж;

- Рекордери мрежови и аналогови;

- суич сPoE функция;

- твърд диск;

- монитор от 19” до 22 “

6. Доставка на нерегулярна база напожароизвестителни системи

- пожароизвестителна централа;

- сирени;

- ръчни пожароизвестители;

- гама от сензори за ПИС;

II. Изисквания към фирмите и офертите.

1.Кандидатите професионално да се занимават с доставката на гореописаните артикули.

2. Офертите да включват :

- за канцеларските материали и формуляри изпратете оферта с отстъпки от каталожните Ви цени и други условия които предлагате. Отделно прилагате самите каталози като файл и/или на хартиен носител и попълнен xls файл с цени по списъка на често поръчваните артикули.

- за офертите за принтерна хартия посочете цената и отстъпките които предлагате за кашон хартия среднои високо качество. При разглеждането на офертите ще Ви бъдат поискани тестови листи на предлаганата хартия;

- за тонер консумативите, офертите да включват цени на оригинални и рециклирани касети съвместими с устройствата по т.3, технически характеристики като живот на копия и други, задължително време за реакция при заявка за подмяна, цена за ремонт на части, гаранция.

- за хардуера по т.4 изпратете оферта с описание на примерни конфигурации на стационарен и преносим компютър нов и втораупотреба, като се ръководите от характеристиките изложени в т.4 плюс други характеристики.

- за системите за видеонаблюдение и пожароизвестителните системи по т.5 и т.6 изпратете цени и отстъпки за гамата с която разполагате.

Всеки кандидат може да подава оферти за една или няколко позиции.

 

III. Подаване на офертите.

1. Всеки участник подава своите оферти с всички съпътстващи ги документи, описани в поканата на Възложителя всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.30 ч. в деловодството на „Автомагистрали“ ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 4.,или по електронен път на адрес:info@avtomagistrali.com.

2. Краен срок за подаване на офертите – до 16.30 часа на 28/05/2019 г.

3.След срока на подаванедружеството ще се свърже с представилите оферти за преговори .

4. След оценка дружеството ще се свърже с избраният доставчик за сключване на договор/и.

5.Въпроси по конкурса може да се задават на телефони: +359 885 223 705 –Александър Топкаров, (+ 359 2) 451 44 60, (+359 2) 451 44 61 или на Е-мail: info@avtomagistrali.com .

Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се