Изграждане на система мрежа за контрол, сигнализация и визуализация

Обявлението е в архива.
2009893

Публикувана на: 13.05.2019

Краен срок: 21.05.2019

Прогнозна стойност: - няма установена -

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Услуги

Видове обявления:

  • - .info

Изграждане на система мрежа за контрол, сигнализация и визуализация за II район към ПС №1, пристанище Варна - запад 

Предмет: Сключване на договор за изграждане на система мрежа за контрол, сигнализация и визуализация за II район към ПС №1, пристанище Варна - запад

Документация за участие в процедурата се заплаща и получава, както следва: цена на документация - 120 лв. (вкл.  ДДС), платена в брой във фронт офис, партер на Административна сграда на “Пристанище Варна” ЕАД или по сметка BG20 UBBS 8002 1060 2764 40, код UBBSBGSF при Обединена Българска Банка АД, всеки работен ден от 900 ч. до 1600ч., в срок до 21.05.2019 г. включително; получаване на документация – отдел „Търговски, обществени поръчки и европрограми“, ет. 4, офис 49, Административна сграда на “Пристанище Варна” ЕАД, срещу представена фактура.

Оферти за участие в процедурата се приемат в срок до 1400 ч. на 23.05.2019 г. в деловодството на  “Пристанище Варна” ЕАД.

Офертите ще се отварят, разглеждат и оценяват на 27.05.2019 г. от 10.30 ч. в Заседателна зала на Административна сграда, Пристанище Варна - изток.

За допълнителна информация: Галина Неделчева - тел. 052/69 24 67.

Кандидати, които са закупили документация за участие, могат да подадат искане за изпращане по електронен път

на адрес: g.nedelcheva@port-varna.bg.

Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се