Избор на изпълнител за СМР

Обявлението е в архива.
4608820

Публикувана на: 21.11.2022

Краен срок: 29.11.2022

Прогнозна стойност: 362384.95 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Строителство

Видове обявления:

  • - .info

Наименование (Наименование на бенефициент от договор за БФП)
АБС - СТРОЙ ООД
ЕИК (ЕИК на бенефициент от договор за БФП)
ЕИК
Номер
126648286
Предмет на предвидената процедура
Избор на изпълнител за СМР - Изграждане на Ремонтна работилница за строителна техника в урегулиран поземлен имот I, кв.18 по ПУП на Промишлена зона в гр. Харманли съгласно инвестиционен проект
Обект на процедурата
Строителство
Приложим нормативен акт
ПМС
Тип на процедурата
Избор с публична покана
Прогнозна стойност съгласно обявление
362 384.95
Дата на обявление
21.11.2022
Крайна дата за подаване на оферти
29.11.2022
Описание
Изграждане на "Ремонтна работилница за строителна техника" в урегулиран поземлен имот I, кв.18 по ПУП на Промишлена зона в гр. Харманли съгласно инвестиционен проект.
Изчерпателната информация за видовете, обем и количества строителни и монтажни работи е посочена в количествената сметка, приложена към настоящата публична покана.
Изграждането на Ремонтна работилница за строителна техника ще се осъществи в Урегулиран поземлен имот I, кв.18 по ПУП на Промишлена зона в гр. Харманли. Бъдещата работилница ще е от метална носеща конструкция с размери 60,55м на 12,50м, застроена площ 760м2, с двускатен покрив. Ще се обособи „Метален навес за ремонт на строителната техника”-500м2, както и „помещение за ремонт на строителна техника”-145м2. На първия етаж ще се обособят „Помещение за персонала”, „Санитарни помещения”, „Склад” и „Котелно помещение”. На втория етаж ще има „Помещение за склад”, като двата етажа ще се свързват с метална стълба. Инвестиционният проект е получил Разрешение за строеж – V-та категория № 27/20.06.2018г. от Община Харманли. В проекта са предвидени мерки за енергийна ефективност и "зелена икономика", като ще бъде монтирана отоплителната инсталация с котел на твърдо гориво - пелети, с мощност 32000W. Котелът трябва да съответства на изискванията на Регламент (ЕС) 2015/1189 на Комисията от 28 април 2015 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на котли на твърдо гориво (OB L 193, 21 юли 2014 г.).
Строително - монтажни работи включват следните части:
ЧАСТ "АРХИТЕКТУРНА"
ЧАСТ "КОНСТРУКТИВНА"
ЧАСТ "ВиК"
ЧАСТ "ЕЛЕКТРО"
ЧАСТ "ОВК"
ЧАСТ „Отоплителна инсталация”
ЧАСТ „Котелна инсталация”
ЧАСТ „Слънчева инсталация”
ЧАСТ „Вентилационна инсталация”
ЧАСТ „Климатизация”

Таг:метални конструкции

Прикачени документи Описание Файл
Публична покана

Публ покана АБС строй.rar

Свали
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ.rar

Свали
Разрешение за строеж

РС 37 от 20.06.2022г. за Ремонтна работилница.pdf

Свали
Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се
ТЪРГОВЕ ОТ
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД