Избор на изпълнител

Обявлението е в архива.
4598905

Публикувана на: 17.11.2022

Краен срок: 25.11.2022

Прогнозна стойност: 436555.06 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Строителство

Видове обявления:

  • - .info

Наименование (Наименование на бенефициент от договор за БФП)
Църква Свети Николай
ЕИК (ЕИК на бенефициент от договор за БФП)
Булстат
Номер
176497367
Предмет на предвидената процедура
Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи за реставрация, реконструкция и възстановяване на храм Свети Николай, село Търговище
Обект на процедурата
Строителство
Приложим нормативен акт
ПМС
Тип на процедурата
Избор с публична покана
Прогнозна стойност съгласно обявление
436 555.06
Дата на обявление
17.11.2022
Крайна дата за подаване на оферти
25.11.2022
Описание
Предметът на поканата е: „Реставрация, реконструкция и възстановяване на храм "Свети Николай", село Търговище, общ. Чупрене“.
Църква „Свети Николай “, село Търговище изпълнява проект с наименование „Реставрация, реконструкция и възстановяване на храм "Свети Николай", УПИ II- 260, кв. 35, общ. Чупрене, съгласно административен договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) № BG06RDNP001-7.015-0133/13.05.2022г.

Прикачени документи Описание Файл
Оферта

Оферта_Търговище.docx

Свали
Декларации

Декларации.docx

Свали
КСС

КСС.xlsx

Свали
Проект на договор

Проект на договор.docx

Свали
Публична покана

Покана _Търговище .docx

Свали
Технически проект

Технически проект.rar

Свали
Техническа спецификация

Техническа спецификация_търговище.pdf

Свали
Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се
ТЪРГОВЕ ОТ
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД