Договаряне без предварително обявление

Обявлението е в архива.
3463857

Публикувана на: 20.05.2021

Краен срок: 28.05.2021

Прогнозна стойност: 19768548.58 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Услуги

Видове обявления:

  • - Резултат

Възложител: Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"

Уникален номер на поръчката: 02030-2021-0007

Предметът на настоящата обществена поръчка е предоставянето на услуги за водоснабдяване и канализация, за Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните служби.
Обособените позиции от обществената поръчка, които се възлагат с настоящата процедура, прогнозната стойност в лева без ДДС и прогнозните обеми доставена, отведена и пречистена вода на всяка от тях, са следните:
Обособена позиция № 1 – водни услуги за сгради в община Белене на затвора гр. Белене и в община Плевен, на затвора гр. Плевен и на ОСИН – Плевен,  838 456,87 лева без ДДС, 341 530 куб. м.;
Обособена позиция № 2 – водни услуги за сгради в община Бобов дол на затвора гр. Бобов дол и в община Кюстендил на ОСИН – Благоевград,  716 412,36 лева без ДДС, 426 436 куб. м.;
Обособена позиция № 3 – водни услуги за сгради в община Бургас и в община Средец на затвора гр. Бургас, и в община Несебър на ОСИН – Бургас,  1 748 763,64 лева без ДДС, 760 002 куб. м.;
Обособена позиция № 4 – водни услуги за сгради в община Варна, в община Дългопол и в община Белослав на затвора гр. Варна, и в община Варна на ОСИН – Варна,  3 076 844,98 лева без ДДС, 1 135 786 куб. м.;
Обособена позиция № 5 – водни услуги за сгради в община Враца на затвора гр. Враца, 1 148 927,08 лева без ДДС, 423 178 куб. м.;
Обособена позиция № 6 – водни услуги за сгради в община Ловеч на затвора гр. Ловеч, и в община Ловеч и община Луковит на ОСИН – Плевен, 894 976,86 лева без ДДС, 340 684 куб. м.;
Обособена позиция № 7 – водни услуги за сгради в община Троян на затвора гр. Ловеч,  295 265,75 лева без ДДС, 164 585 куб. м.;
Обособена позиция № 8 – водни услуги за сгради в община Велико Търново на затвора гр. Ловеч и на ОСИН – Велико Търново, и в община Елена на ОСИН – Велико Търново,  28 337,82 лева без ДДС, 14 240 куб. м.;
Обособена позиция № 9 – водни услуги за сгради в община Пазарджик на затвора гр. Пазарджик и на ОСИН – Пловдив,  887 154,38 лева без ДДС, 647 558 куб. м.;
Обособена позиция № 10 – водни услуги за сгради в община Разград на ОСИН – Велико Търново,  31 250,85 лева без ДДС, 10 324 куб. м.;
Обособена позиция № 11 – водни услуги за сгради в община Пловдив на затвора гр. Пловдив и в община Карлово на ОСИН – Пловдив,  1 999 971,61 лева без ДДС, 1 072 946 куб. м.;
Обособена позиция № 12 – водни услуги за сгради в община Сливен на затвора гр. Сливен и на ОСИН – Бургас,  632 216,00 лева без ДДС, 319 140 куб. м.;
Обособена позиция № 13 – водни услуги за сгради в община Стара Загора и Община Братя Даскалови на затвора гр. Стара Загора, и в община Стара Загора и община Казанлък на ОСИН – Пловдив,  1 481 601,92 лева без ДДС, 590 986 куб. м.;
Обособена позиция № 14 – водни услуги за сгради в община София-град на ГДИН-ЦУ, затвора гр. София и на ОСИН – София,  5 194 001,99 лева без ДДС, 2 123 468 куб. м.;
Обособена позиция № 15 – водни услуги за сгради в община Бойчиновци на затвора гр. Враца,  659 089,24 лева без ДДС, 253 886 куб. м.;
Обособена позиция № 16 – водни услуги за сгради в община Дупница на затвора гр. Бобов дол,  44 904,54 лева без ДДС, 39 390 куб. м.;
Обособена позиция № 17 – водни услуги за сгради в община Русе на ОСИН – Велико Търново,  90 372,70 лева без ДДС, 36 842 куб. м.
Поръчката по всички обособени позиции ще бъде възложена за срок от 12 месеца, като в прогнозната стойност е включена стойността на 4 подновявания на договорите за по 12 месеца до достигане на максимално възможния срок от 5 години, съгласно чл. 113, ал. 1 от ЗОП. Прогнозният график за възлагане на предвидените обхваща едногодишни периоди в рамките на пет години. Прогнозната стойност и обема на подновяванията по всяка обособена позиция възлизат на 80 на сто от прогнозната стойност и обема за нея, посочени по-горе, а общата им стойност и количество са:  15 814 838,86 лева без ДДС и 6 960 785 куб. м.
 

URL: https://app.eop.bg/today/134248

Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се