Добив, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина 2121

Обявлението е в архива.
3479796

Публикувана на: 28.05.2021

Краен срок: 14.06.2021

Прогнозна стойност: - няма установена -

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Услуги

Видове обявления:

  • - .info

Стопанство:ДГС Елин Пелин

Описание:

Добив, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина до лицата и търговците по чл. 71, ал. 2 от НУРВИДГТ в обект №2121, подотдели: 166-б, 201-б, 202-а, 202-б, 207-л, 207-с, 466-а, 466-б, 466-и, 466-з в района на дейност на ГСУ „Горна Малина” от териториалния обхват на ТП „Държавно горско стопанство Елин Пелин

Файлове:

Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се