Демонтаж на съществуващата ел. задвижка, доставка и монтаж на нова

Обявлението е в архива.
4614902

Публикувана на: 23.11.2022

Краен срок: 30.11.2022

Прогнозна стойност: - няма установена -

Бази данни:

  • - България

АДИС ЕООД ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА „ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ЕЛ. ЗАДВИЖКА, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НОВА ЕЛ. ЗАДВИЖКА ЗА ГАРАЖНА СЕКЦИОННА ВРАТА

АДИС ЕООД на основание Заповед № А-З-213/23.11.2022г. на Управителя, открива процедура за избор на Изпълнител за „Демонтаж на съществуващата ел. задвижка, доставка и монтаж на нова ел. задвижка за гаражна секционна врата и запазване на устройството за контрол на достъпа, доставка и монтаж на нова пружина и ремонт на горния панел на секционната врата на обект на АДИС ЕООД на ул. „Ф.Ж. Кюри“№19, бл.1, подземен гараж , съгласно Задание за офериране.

Изисквания към кандидатите:

Да са юридически лица, регистрирани по Търговския закон и вписани в Търговския регистър и
регистър на ЮЛНЦ, с утвърдено присъствие на пазара, да предоставят гарантирана услуга с определените в заданието условия, както и референции за подобни обекти.
Да представят предложенията си съгласно приложеното Задание за офериране.
Краен срок за събиране на офертите: 30.11.22 г. до 17,00 часа.

В случай, че в определения срок са подадени по-малко от три броя оферти, процедурата се обявява за непроведена и срокът за получаване на офертите се удължава до 17,00 часа на 02.12.2022г. Повторното провеждане на заседанието на комисията е на 05.12.2022г. от 14,00 часа, на което да се разгледат всички подадени оферти до момента, независимо от техния брой.

Критерий за оценка на офертите – икономически най-изгодното предложение на база цена, срок за доставка и гаранционен срок.

Офертите се подават до посочения краен срок в деловодството на АДИС ЕООД в запечатан плик всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа или по пощата на адрес: гр. София 1504, ул. „ВеликоТърново“ № 27. На плика да бъде записан обекта, името на фирмата, от която е предложението, единен идентификационен код /ЕИК/, седалище и адрес на управление, телефон и лице за контакт. Офертата да е подписана от лице, представляващо фирмата и да е положен печат на същата.

Файлове:

Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се
ТЪРГОВЕ ОТ
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД