Тендер ЛНБ-2023-119 Транспорт и приемане за последващо третиране на отпадък с код 06 01 01*

4694278

Публикувана на: 20.01.2023

Краен срок: 31.01.2023

Прогнозна стойност: - няма установена -

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Услуги

Видове обявления:

  • - .info

Възложител: ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД

Тендер № ЛНБ-2023-119

Предмет: Транспорт и приемане за последващо третиране на отпадък с код 06 01 01*

Вид на отпадъка: Сярна киселина и сериста киселина (отпадък с код 06 01 01* съгласно Наредба №2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците).
Обем на Услугата: Товарене, транспортиране и приемане за последващо третиране на отпадък с код 06 01 01* със собствени или привлечени от Претендента сили и средства, в указания обем и срокове.
Количество на отпадъка: до 750 тона.
Произход на отпадъка: от дейността на Дружеството.
Срок за изпълнение на Услугата: от 01.03.2023 г. до 01.03.2024 г.

Участие може да заявите на: lnbtenderi@neftochim.bg

Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се
ТЪРГОВЕ ОТ
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД