Тендер ЛНБ-2022-002 Доставка на електрически двигател с редуктор за суровинна помпа Н-1001 / Supply of electric motor with reducer for raw material pump H-1001

4681415

Публикувана на: 06.01.2023

Краен срок: 16.02.2023

Прогнозна стойност: - няма установена -

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Доставки

Видове обявления:

  • - .info

Възложител: ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД

Тендер № ЛНБ-2022-002

Предмет: Доставка на електрически двигател с редуктор за суровинна помпа Н-1001 / Supply of electric motor with reducer for raw material pump H-1001 в три лота: 
ЛОТ 1: Доставка на ел. двигател;
ЛОТ 2: Доставка на мултипликатор, материали за пуск и наладка;
ЛОТ 3: Доставка, шеф монтаж и въвеждане в експлоатация на честотен регулатор.

Участие може да заявите на: lnbtenderi@neftochim.bg

Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се
ТЪРГОВЕ ОТ
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД