Събиране на оферти с обява

Обявлението е в архива.
3478085

Публикувана на: 27.05.2021

Краен срок: 08.06.2021

Прогнозна стойност: 1920.00 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Услуги

Видове обявления:

  • - Обявление (всички видове)

Възложител: ОБЩИНА РУСЕ

Уникален номер на поръчката: 00115-2021-0030

Обществената поръчка обхваща 2 бр. асансьори, пътнически, хидравлични, бр. спирки – 5 бр., товароподемност 600 кг, управление - микропроцесорно.
Абонаментно техническо поддържане на асансьори включва:

  • Извършване на функционални проверки;
  • Отстраняване на извънгаранционни повреди и дефекти, установени по време на функционалните проверки;
  • Подмяна на части и консумативи, извън тези, подлежащи за ремонт и подмяна, съгласно гаранционните условия на продукта;
  • Подготвяне и представяне на асансьорите пред органите за технически надзор за извършване на технически преглед.


Изпълнителят трябва да постави в кабините на асансьорите табели или стикери, които да съдържат:

  • указания за ползване на асансьора;
  • номер на телефон, на който да се съобщава за неизправности или аварии и при необходимост от освобождаване на пътници.

URL: https://app.eop.bg/today/138418

Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се