Събиране на оферти с обява

Обявлението е в архива.
3467397

Публикувана на: 21.05.2021

Краен срок: 02.06.2021

Прогнозна стойност: 69990.00 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Доставки

Видове обявления:

  • - Обявление (всички видове)

Възложител: СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА

Уникален номер на поръчката: 02538-2021-0016

„Доставка на консумативи и части за копирни машини, принтери и факс апарати за нуждите на Софийска районна прокуратура“.
     Поръчката има за цел да осигури доставка на оригинални и съвместими консумативи  за копирни и печатащи устройства за нуждите на Софийска районна прокуратура.
 

URL: https://app.eop.bg/today/138148

Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се