Събиране на оферти с обява

Обявлението е в архива.
3464641

Публикувана на: 21.05.2021

Краен срок: 02.06.2021

Прогнозна стойност: 70000.00 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Доставки

Видове обявления:

  • - Обявление (всички видове)

Възложител: СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Уникален номер на поръчката: 00087-2021-0090

Доставка на широколистна и иглолистна дървесна растителност, необходими  за засаждане на територията на зелената система на Столична община за програма „Зелена София“ 2021 г., съобразно Техническата спецификация

URL: https://app.eop.bg/today/134487

Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се