ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Обявлението е в архива.
2024426

Публикувана на: 21.05.2019

Краен срок: 04.06.2019

Прогнозна стойност: 69990.00 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Доставки

Видове обявления:

  • - Обявление (всички видове)

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Електроразпределение Север АД, бул. Владислав Варненчик №258, За: Борислав Борисов, България 9000, Варна, Тел.: 052 577631, E-mail: BorislavNikolaev.Borisov@energo-pro.bg, Факс: 052 660855

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: https://www.erpsever.bg/.

Адрес на профила на купувача: https://www.erpsever.bg/bg/Obshtestveni-porachki-s-Publichna-pokana/330/Dostavka-na-kompleksna-sistema-za-lokalizirane-na-kabelni-povredi-s-naprejenie-do-24-kV-za-nujdite-na-Elektrorazpredelenie-Sever.

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на поръчката предвижда доставка чрез покупка на комплексна система за локализиране на кабелни повреди с напрежение до 24kV за нуждите на Електроразпределение Север АД

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

38300000

Описание:

Измервателни инструменти

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

69990

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 

NUTS:

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/06/2019 18:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

 

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

 
Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се