ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Обявлението е в архива.
2038961

Публикувана на: 28.05.2019

Краен срок: 31.05.2019

Прогнозна стойност: 69990.00 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Услуги

Видове обявления:

  • - Обявление (всички видове)

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Софийска вода АД, район Младост, ж. к. Младост IV, Бизнес Парк №1, бл. 2А, За: Елена Петкова, България 1766, София, Тел.: 02 8122560, E-mail: epetkova@sofiyskavoda.bg, Факс: 02 8122588

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sofiyskavoda.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.sofiyskavoda.bg/about/public_commission_33.aspx.

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Ремонт, поддръжка и доставка на резервни части и консумативи за професионална градинска техника, разделена на следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Ремонт, поддръжка и доставка на резервни части и консумативи за професионална градинска техника – Husqvarna, STIHL, Hitachi и Raider Обособена позиция 2: Ремонт, поддръжка и доставка на резервни части и консумативи за косачки BCS

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50000000

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

69990

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 

NUTS:

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

31/05/2019 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Информация по обявата за събиране на оферти на адрес: https://www.sofiyskavoda.bg/about/publicdocs.aspx?zop=1606 Публичното отваряне на получените оферти и обявяването на ценовите предложения ще се състои на 03.06.2019 г. от 09:00 часа, на което могат да присъстват представители на участниците.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

 
Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се