ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Обявлението е в архива.
2043560

Публикувана на: 31.05.2019

Краен срок: 11.06.2019

Прогнозна стойност: 129126.60 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Строителство

Видове обявления:

  • - Обявление (всички видове)

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Марица-област Пловдив, бул. Марица № 57А, За: Любомира Ангелова, България 4003, Пловдив, Тел.: 032 907800, E-mail: angelova@maritsa.org, Факс: 032 951934

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://maritsa.bg/обществени-поръчки.

Адрес на профила на купувача: http://maritsa.bg/обществени-поръчки/?record_id=20190531RRUWC61466.

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩИ РЕМОНТИ В СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА С. МАНОЛСКО КОНАРЕ, С. КРИСЛОВО, С. ВОЙСИЛ И С. РАДИНОВО, ОБЩИНА „МАРИЦА““

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

129126.6

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 

NUTS:

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/06/2019 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

 

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

 
Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се