ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Обявлението е в архива.
1999487

Публикувана на: 08.05.2019

Краен срок: 13.05.2019

Прогнозна стойност: 50800.00 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Услуги

Видове обявления:

  • - Обявление (всички видове)

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Център за спешна медицинска помощ - Враца, бул. Втори юни № 68, За: Касияна Цветкова-Главна медицинска сестра, България 3000, Враца, Тел.: 092 620386, E-mail: csmp_vr@abv.bg, Факс: 092 620386

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.csmp-vratsa.com.

Адрес на профила на купувача: www.csmp-vratsa.com/bg/obshtestveni-porachki.

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Периодична изработка, отпечатаване и доставка на ваучери за храна и тонизиращи напитки за нуждите на ЦСМП – Враца за 2019 - 2020 г.“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30199770

Описание:

Купони за храна

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50800

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 

NUTS:

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/05/2019 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП срокът за получаване на оферти е удължен, тъй като са получени по-малко от три оферти. Отварянето на офертите ще се извърши на 14.05.2019 г. в 10.00 часа в сградата на ЦСМП -Враца, гр. Враца, бул. "Втори юни" № 68

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

 
Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се