Предоставяне на обучения за Динакс Инвест ООД

Обявлението е в архива.
2054737

Публикувана на: 04.06.2019

Краен срок: 11.06.2019

Прогнозна стойност: 33750.00 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Услуги

Видове обявления:

  • - .info

Наименование (Наименование на бенефициент от договор за БФП)Динакс Инвест

ЕИК (ЕИК на бенефициент от договор за БФП)ЕИК

Номер203649412

Предмет на предвидената процедура

„Предоставяне на обучения, менторство и консултации, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност в две обособени позиции“ Обособена позиция 1 „Предоставяне на обучения по специализирани модули“ Обособена позиция 2 „Предоставяне на менторство и консултации, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност“

Обект на процедуратаУслуга

Приложим нормативен актПМС

Тип на процедуратаИзбор с публична покана

Прогнозна стойност съгласно обявление33 750.00

Дата на обявление на процедура за външно възлагане04.06.2019

Крайна дата за подаване на оферти11.06.2019

Описание

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1- „Предоставяне на обучения по специализирани модули“ Образователната философия се базира на методите на инкубирането и акселерирането с използване на дигитализирано интерактивно съдържание и високи технологии. Бизнес моделът на организацията се отличава с тясно сътрудничество с бизнеса и хората от практиката, които участват в създаването и предоставянето на образователно съдържание, обучение и услуги, както и разработването на политики в областта на образованието и предприемачеството. В резултат от изпълнението на възлаганата услуга, представители на целевата група, а именно неактивни лица до 29 г., безработни или заети лица над тази възраст, ще получат сертификати за преминат курс на обучение по предприемачество. На база статистически данни от дейността ни по организиране на семинари и обучения по предприемачество, очакваме до 25% от обхванатите в обучение да реализират своето намерение и да стартират собствен бизнес. Обучението ще е с продължителност до 3 месеца и брой на обучаемите лица до 30. Обученията ще се проведат в Югоизточен планов район BG 34, гр.Бургас ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 – „Предоставяне на менторство и консултации, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност“, както следва: Менторство/консултации – предмет на публичната покана е предоставянето на до 40 менторски часа, по следните теми: 1. Предприемачество, лийн методологии 2. Финансиране, бизнес развитие 3. Финансово планиране, оценка на риска, оценка на компанията 4. Дизайн мислене, маркетинг, бизнес развитие 5. Маркетинг и продажби 6. Управление на екипи Форматът на менторските срещи трябва да съчетава теорията с практиката, както следва: в първите 60 минути екипите ще бъдат запознати с основни тематики, свързани с подобряването на техния стартъп, а през останалото време ще участват в интерактивни упражнения и разговори с менторите си. Участниците ше работят в групи и/или самостоятелно с помощта на менторите/консултанти по разработване на бизнес идеите в жизнеспособни планове за реализация на стопанска дейност и планове за управление на стартъп компании; самостоятелна стопанска дейност; Предоставяне на информация/консултации за регистриране на фирма и подкрепа за започване на реална стопанска дейност и намиране на подходящи източници на финансиране, достъп до услуги и менторство за развитие на бизнес. Консултациите ще бъдат предоставяни под формата на групова работа и на индивидуални знимания. Груповата работа ще бъде чрез сформираните екипи от лицата от целевата група, които са преминали успешно обученията по ОП1. Бизнес идеите за консултиране ще бъдат избирани по специална методология, a идеите се взимат и се сформират екипи, които започват да изпълняват Лийн Стартъп методологията, от последните етапи от курса, последвано от ежедневна работа на екипите заедно в споделеното работно пространство. Всяко лице от целевата група може да получи общо (групови и индивидуални) до 40 часа консултации. Кандидатът трябва да представи концепция с методология за изпълнение на услугата. Всички дейности по подготовка на менторските и консултанстките материали и съдържание са включени в обема и стойността на обособената позиция. Разходите за пътни и командировки са включени в стойността на обособената позиция. Индикативно място на изпълнение на конултациите: Югоизточен район за планиране на България - BG 34, гр.Бургас

Файлове:

Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се