Осъществяване на дейности по информация, комуникация и визуализация на проект

Обявлението е в архива.
2025125

Публикувана на: 21.05.2019

Краен срок: 27.05.2019

Прогнозна стойност: - няма установена -

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Услуги

Видове обявления:

  • - .info

ПК 2019 – 2 „Осъществяване на дейности по информация, комуникация и визуализация на проект: Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд, чрез организиране на публични събития, изработване на аудиовизуални материали и публикуване на информационни материали за изпълнение на мерките за публичност и визуализация по проекта“

Възложител: Община Костинброд

Файлове:

Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се