ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КОНСУЛТАНТСКИ И ПОМОЩНИ УСЛУГИ ЗА ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ФОНДАЦИЯ ЕС О ЕС ПРЕДПРИЕМАЧИ

Обявлението е в архива.
1999503

Публикувана на: 07.05.2019

Краен срок: 16.05.2019

Прогнозна стойност: 58500.00 BGN

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Услуги

Видове обявления:

  • - .info

Наименование (Наименование на бенефициент от договор за БФП) ФОНДАЦИЯ ЕС О ЕС ПРЕДПРИЕМАЧИ

ЕИК (ЕИК на бенефициент от договор за БФП)Булстат

Номер176170045

Предмет на предвидената процедура

ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КОНСУЛТАНТСКИ И ПОМОЩНИ УСЛУГИ ЗА ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ, СЪЗДАВАНЕ НА ОНЛАЙН РЕГИСТЪР С БАЗА ДАННИ ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ, ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЪРКШОП И ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ

Обект на процедуратаУслуга

Приложим нормативен актПМС

Тип на процедуратаИзбор с публична покана

Прогнозна стойност съгласно обявление 58 500.00

Дата на обявление на процедура за външно възлагане07.05.2019

Крайна дата за подаване на оферти16.05.2019

Описание

Избор на организация за извършване на услуга „ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КОНСУЛТАНТСКИ И ПОМОЩНИ УСЛУГИ ЗА ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ, СЪЗДАВАНЕ НА ОНЛАЙН РЕГИСТЪР С БАЗА ДАННИ ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ, ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЪРКШОП И ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ“, услуга по проект „Ефективен диалог за цифровизация и въвеждане на зелени технологии в индустрията“, изпълняван от ФОНДАЦИЯ ЕС О ЕС ПРЕДПРИЕМАЧИ по Договор BG05SFOP001-2.009-0188-C01/18.02.2019 г., процедура BG05SFOP001-2.009 „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО”, в рамките на Оперативна програма „Добро управление“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и националния бюджет на Република България.

Обособена позицияОбособена позиция 1 „Извършване на проучване и анализ на добри практики (развити индустриални държави)“
Обособена позицияОбособена позиция 2 „Създаване на онлайн регистър с база данни за добри практики (развити индустриални държави)“
Обособена позицияОбособена позиция 3 „Провеждане на обучение, свързано с подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“

Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се