Изграждане на светофарни уредби на територията на Община Бургас

Обявлението е в архива.
2025054

Публикувана на: 21.05.2019

Краен срок: 27.05.2019

Прогнозна стойност: - няма установена -

Бази данни:

  • - България

Категории:

  • - Строителство

Видове обявления:

  • - .info

ОБЩИНА БУРГАС

 

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

 

Относно: Провеждане на пазарни консултации по реда на чл. 44, ал. 1 във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закон за обществените поръчки, относно предоставяне на предложения с индикативна цена за изпълнението на обществена поръчка с предмет: Изграждане на 2 броя светофарни уредби на територията на Община Бургас по обособени позиции:

Обособена позиция № 1: "Светофарна уредба на пътно кръстовище на ул. "Българка" и ул. "Ал. Стамболийски" в кв. Ветрен, гр. Бургас, на път I-6 "София-Бургас" км. 486+082; Обособена позиция № 2:"Светофарна уредба на кръстовище ул. "Цар Симеон I" и ул. "Генерал Гурко" в ПИ 07079.611.272, ПИ 07079.608.301, ПИ 07079.600.291 по КК на гр. Бургас".

гр. Бургас, 2019 г.

 

Данни за Възложителя:

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

 Лица за контакт:

Иванка Баева - юрисконсулт в дирекция "Обществени поръчки", при Община Бургас - 056 / 907 276.

         Инж. Веселина Цакова - началник на сектор  "Капитално строителство и енергийна ефективност" в Дирекция ‚Строителство", при Община Бургас - 056/907 351;

 

Файлове:

Безплатен тест

Регистрирайте се и се убедете сами в предимствата за Вас. 14 дневен достъп до интересуващите Ви обществени поръчки, напълно безплатно!

Регистрирайте се